תהליך השמה מוצלח ואיכותי כולל שבעה מימדים, שכל אחד מהם מהווה נדבך חשוב בתהליך:

Interview > IQ > Information > Intelligence > Intuition > Insight > Input

התהליך מתחיל בראיון עומק של המועמד.

במהלך הראיון נבדוק את כישורי המועמד ויכולותיו.

במקביל ניפגש עם החברה ונאסוף אינפורמציה רבה ככל שניתן על החברה ועל התפקיד המיועד.

איסוף מודיעין איכותי על המועמד ייעשה על ידי פניה לממליצים שעבדו עמו במהלך הקריירה.

אינטואיציה בשילוב המידע והידע שנאסף תוביל אותנו ל- תובנות לגבי התאמתו של המועמד לתפקיד וכן לחברה.

כל אלו מביאים לתשומה, שהיא ההשמה המוצלחת לדידנו.