merav אין תגובות

מנהל מוצר לתחום הקישוריות

מנהל מוצר לתחום הקישוריות:

היעד– לפתח את תחום הקישוריות לכדי:

  1. תחום הקישוריות כיחידת רווח המייצרת הכנסות ונמדדת ע"פ רווחיות
  2. היקף העבודה גדל ודורש ניהול מוצר מלא
  3. שאיפה לבניית  שת"פים נוספים לפחות והרחבה משמעותית של הפעילות

הפרופיל הרצוי:

קרא בהרחבה

merav אין תגובות

מנהל/ת מצוינות ארגונית

לחברה בתחום השירותים דרוש/ה מנהל/ת מצוינות ארגונית

הקמה, הובלה וניהול שוטף של מחלקת מצוינות ארגונית/עיסקית שתפעל לשיפור האפקטיביות בתהליכים, בביצועים ובפריון, באמצעות הגדרה ובניית "כלים" ושיפור מתמיד של שיטות עבודה ביחידות הארגוניות באופן העולה בקנה אחד עם התרבות הארגונית היעדים והמסגרות התקציביות.

קרא בהרחבה