merav אין תגובות

CFO

לחברת סטארטאפ בתחום ה AD Tech  והאודיו, אחרי גיוס שלישי דרוש

סמנכ"ל כספים

הבנה עסקית מצויינת
ניסיון בטיפול קשרי משקיעים
ניהול ואחריות על מערך הכספים הכולל של החברה.
התנהלות מול הבנקים וניהול תזרימי מזומנים שוטפים.
פיקוח על הכנסות/הוצאות החברה, פעילות גבייה ואכיפה.
הכנת דוחות כספיים רבעונים ושנתיים fastcustomwritinghelp.com/blog/how-to-get-a-top-writing-service.
ביצוע ביקורות שוטפות והכנת תקציב שנתי והגשת דו"חות ביצוע.
ניהול כולל של מחלקת הכספים בחברה – חשב, חשבות שכר ומנהלי חשבונות.
עבודה מול ממשקים פנים ארגוניים וחוץ ארגוניים.

קרא בהרחבה

merav 2 תגובות

מנהל מוצר לתחום הקישוריות

מנהל מוצר לתחום הקישוריות:

היעד– לפתח את תחום הקישוריות לכדי:

  1. תחום הקישוריות כיחידת רווח המייצרת הכנסות ונמדדתessay-editor.net/blog/formal-letter-writing-how-and-what-for ע"פ רווחיות
  2. היקף העבודה גדל ודורש ניהול מוצר מלא
  3. שאיפה לבניית  שת"פים נוספים לפחות והרחבה משמעותית של הפעילות

הפרופיל הרצוי:

קרא בהרחבה